Menu

Historia

Szydłowiec położony przy międzynarodowej trasie Warszawa – Kraków, prawa miejskie uzyskał w 1427 roku. To liczące ponad 10 000 mieszkańców miasto, już w średniowieczu zasłynęło z kamieniarstwa, rzemiosła zajmującego się wydobywaniem ze złoża kamienia budowlanego, jego obróbką, przygotowaniem ciosów do budowy elementów konstrukcyjnych, detali architektonicznych, rzeźb.

Wzrost znaczenia piaskowca przypada na XVI – XVII wiek, gdy w budownictwie renesansowym i barokowym zaczęto stosować kamień do wystroju budynków. Dla szydłowieckich kamieniołomów nastał czas rozwoju. Wyrabiano z nich głównie płyty elewacyjne i posadzkowe. Służył także za tworzywo dla rzeźbiarzy.

W okresie II Rzeczypospolitej nastąpił wzrost wydobycia piaskowca. Stało się to możliwe dzięki wykorzystaniu nowych technologii eksploatowania złóż.

W okresie powojennym na podstawie zarządzenia Nr 517 Ministra Przemysłu Lekkiego, z dnia 1 stycznia 1951 roku utworzono Przedsiębiorstwo Państwowe pod nazwą Szydłowiecko – Koneckie Zakłady Piaskowca z siedzibą w Radomiu.

7 grudnia 1957 roku po wybudowaniu budynku socjalno – administracyjnego, w którym wcześniej ulokowano szkółkę kamieniarzy siedzibą przedsiębiorstwa stał się Szydłowiec. Całe Przedsiębiorstwo wchodziło w tym czasie w skład centralnego Zarządu Przemysłu Materiałów Budowlanych w Warszawie.

W latach 1976 – 1978 nastąpiła modernizacja przedsiębiorstwa. W pobliżu stacji kolejowej wybudowany został najnowocześniejszy oraz największy w kraju zakład obróbki kamienia, wykorzystujący przede wszystkim piaskowiec wydobywany w kamieniołomie Śmiłów.

4 grudnia 1989 roku Minister Przemysłu utworzył Szydłowieckie Kopalnie Kamienia Budowlanego, którym przydzielił składniki majątkowe Sz.Z.K.B.

W roku 1992 uległa zmianie siedziba Zarządu z ul. Widok 6 w Szydłowcu na teren zakładu obróbki piaskowca.

4 września 1995 roku utworzona została spółka SzKKB „Skalbud” S.A. Przekształcenia dokonano w oparciu o ustawę o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych i ich prywatyzacji. Utworzona spółka zajmowała się wydobywaniem piaskowców i wapieni oraz ich obróbką i przeróbką, prowadzeniem robót budowlano – montażowych oraz działalnością handlową.

Nowy etap działalności Firmy rozpoczął się 17 stycznia 2004 roku, kiedy właścicielem kopalni i zakładu obróbki piaskowca stała się nowa spółka Szydłowieckie Kopalnie Kamienia Budowlanego Sp. z o.o., której Prezesem Zarządu został Czesław Mistrzyk.

Poniżej przedstawiamy archiwalne zdjęcia prezentujące prace na kopalni oraz zakładzie obróbki piaskowca Szydłowieckich Kopalni Kamienia Budowlanego.